Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

Xuxa
Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted frompassionative passionative viasmutnazupa smutnazupa
Xuxa
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viasmutnazupa smutnazupa
Sponsored post
feedback2020-admin
6342 c0fb 500
Xuxa
6498 d504
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love
Xuxa
2755 edf6
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love

September 27 2017

Xuxa
8299 7687
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamagolek22 magolek22
Xuxa
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viamagolek22 magolek22
Xuxa
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viamagolek22 magolek22
Xuxa
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viamagolek22 magolek22
Xuxa
Xuxa

Perfumuj się tam, gdzie chcesz być całowana.

— Coco Chanel
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viamagolek22 magolek22
Xuxa
0193 40fc 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamagolek22 magolek22
Xuxa
0728 c795
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamagolek22 magolek22
Całowałbym Cię bez końca.
— Nie mam nic przeciwko.
(via dziurywniebie)
Reposted fromdivi divi viamagolek22 magolek22
Xuxa
2106 f7bf 500
Reposted fromyanek yanek viasheismysin sheismysin
Xuxa
0025 aa22 500
Reposted fromsheismysin sheismysin
3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viasheismysin sheismysin
Xuxa
3458 e12c
Reposted fromsilentshout silentshout viasheismysin sheismysin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...